Alkohol na pracovisku

0
1954
Alkohol na pracovisku

 „Dovtedy sa chodí s krčahom po vodu, kým sa nerozbije“. Platí to aj v prípade odvážlivcov, ktorí napriek striktným zákazom používať alkohol na pracovisku, pri náhodných kontrolách nafúkali. Za takýto priestupok sú tie najtvrdšie sankcie a predsa sa nájdu zamestnanci, ktorí si nedajú pokoj. O Slovákoch sa hovorí, že si radi vypijú a potvrdzujú to aj prípady, kedy ľudia nehľadia na dôsledky svojho správania a do práce prídu pod vplyvom alkoholu alebo si „hrknú“ aj na pracovisku.

S alkoholom na pracovisku bojovali zamestnávatelia aj v minulosti. Tento problém neobišiel ani cirkevné inštitúcie. Keďže sa desiatky kedysi platili vo víne, panstvá cirkevných hodnostárov mali často veľké zásoby tejto alkoholickej tekutiny. Úradníci rôznych panstiev sa sťažovali na panských sluhov, ktorí sa často natoľko oddávali nadmernému pitiu, že neboli schopní plniť pracovné povinnosti. Dostávali sa do stavu opilosti, nedodržiavali poslušnosť, boli zlým príkladom pre poddaných a rôznymi škandálmi spôsobovali panstvu škodu a zdržanie prác. Keďže riaditeľovi majetkov Ostrihomského arcibiskupa ležalo na srdci dobré meno cirkevných inštitúcií, roku 1835 adresoval správe bratislavského panstva ostrihomského arcibiskupa nariadenie, v ktorom sa rozhodol priviesť sluhov k triezvosti. Panským úradom nariadil, aby zvolali hospodárske zasadania panstiev a oznámili všetkým sluhom, že ak sa niekto opäť dopustí nejakého priestupku v súvislosti s pitím alkoholu, napríklad odmietne plniť službu alebo nesplní príkaz, bude prepustený bez ohľadu na dovtedy preukázané služby.

Alkohol na pracovisku je problém, s ktorým sa stretávame pomerne často. V zákonníku práce  sa píše, že ide o závažné porušenie pracovnej disciplíny. Niekde sú zamestnávatelia k alkoholu tolerantnejší, inde platia prísne zákazy a postihy. Ide najmä o podniky, kde by mohol opitý pracovník spôsobiť fatálnu chybu.

V priemere dá  sa povedať, že  denne sa urobí  asi 25 až  30 testov,  samozrejme  nie  je  to  každý deň rovnomerne rozložené, niektorý deň je to vyše 100 testov, niekedy je to menej testov. V každom prípade sa urobí test v prípade nejakého pracovného úrazu, čo  je  teda  naša  povinnosť,  samozrejme,  že  sa používajú pritom testovacie zariadenia,  ktoré sú  aj súdom  uznávané, pre  prípad nejakých neskorších súdnych procesov.

V bežných takzvaných  kancelárskych firmách platí  komplexný zákaz piť alkohol, dokonca v prípade, ak pracovník uvidí, že  jeho kolega počas pracovnej doby pije alkohol, je povinný nahlásiť  to nadriadenému. Otázkou zostáva, prečo sa vôbec na pracovisku  pije alkohol, a prečo sa kolegovia, ktorí si rozumejú, nezabávajú  pri drinkoch vo voľnom čase, keď nie sú v zamestnaní?

Často počuť tvrdenie: „keď si vypijem, ide mi práca ľahšie od ruky“. V prvom štádiu opitosti môže mať človek pocit, že taká malá dávka alkoholu povzbudzuje jeho duševnú a telesnú činnosť. Skúšky vykonané meraním dokazujú opak. Čím zložitejší je pracovný výkon, tým horšie sa prevedie a tým viac zhoršuje výsledok aj malá dávka alkoholu. Zníženie telesnej a duševnej výkonnosti po požití alkoholu je spôsobené oslabením pozornosti, znížením ostrosti a presnosti vnímania, spomalením reakcií, poklesom svalovej sily a vytrvalosti. Zvyšuje riziko úrazu v práci. U alkoholikov dochádza postupne k poklesu množstva vykonanej práce a neskôr i k poklesu jej kvality. Pokles produktivity práce súvisí aj so zvýšenou chorobnosťou, častejšou práceneschopnosťou a zvýšenou úrazovosťou. Vzťah k práci je narušený, znižuje sa úsilie o výkon, záujem o pracovný výsledok, prejavuje sa nespoľahlivosťou, náchylnosťou ku konfliktom na pracovisku. Prejavuje sa častá fluktuácia. Postupne s inými zmenami slabnú aj jeho morálne city, stráca pocit zodpovednosti voči spoločnosti a pracuje nesústavne, alebo vôbec.

Alkohol je veľmi zvláštny fenomén, ktorý sa v ľudskej spoločnosti vyskytuje vari tak dlho, ako ľudstvo samo. Na rozdiel od fajčenia však nejde o akýsi druh spoločenského relaxu, tento druh závislosti sa skôr stal spoločenskou „nevyhnutnosťou“. Stačí spomenúť osvieženie osláv a celého radu ďalších stretnutí, ktoré by bez dobrého prípitku nič neznamenali. Vlastne, stačí si priblížiť akúkoľvek spoločenskú akciu. Dokonca, ak by sme chceli preniesť trochu alkoholu do pracovnej sféry, nemuseli by sme ísť ani veľmi ďaleko. Stačí sa pozorne zahľadieť na ktorúkoľvek stavbu alebo miesto, kde sa manuálne pracuje. … „A cez prestávku si otvoríme desiatku…“ Spoznávate to? Áno? Tak toto je bežná realita. Zatiaľ čo niekde sú zamestnávatelia k alkoholu pri práci tolerantnejší, inde platia skutočne prísne zákazy a postihy. Na jednej strane je pravda, že robotník to, čo vypije, asi rovnako rýchlo aj vypotí, avšak toto konštatovanie nie je za nijakých okolností ospravedlnením. V bežných „kancelárskych“ firmách na Slovensku v drvivej väčšine platí zákaz požívania alkoholických nápojov. Nie je nezvyčajné, že na niektorých pracoviskách sa z času na čas robia previerky. Ak si myslíte, že keď sa odmietnete podrobiť dychovej skúške, ste za vodou, dopúšťate sa obrovského omylu, pretože zákon by toto vaše konanie interpretoval rovnako závažne, ako keby ste alkohol skutočne pili.

Zatiaľ čo za cigaretu v neprimeranom čase a na neprimeranom mieste môže pracovník po prvý raz dostať pokarhanie a až keď svoju nežiaducu činnosť zopakuje, môže čeliť vážnejším následkom, pri alkohole s ním už nikto taký zhovievavý nebude. Keď vás pri požívaní alkoholického nápoja prichytia, prípadne vás zastihnú na pracovisku s istým množstvom tejto omamnej látky v krvi, zamestnávateľ má právo okamžite s vami rozviazať pracovný pomer.
Takže, podčiarknuté a sčítané: alkohol a cigarety na pracovisku sa skutočne neoplácajú, pretože vždy budete ťahať za kratší koniec povrazu…

Výskumy zisťujú, a potvrdzujú to aj každodenné skúsenosti, že alkohol má zhubný vplyv na duševnú aj telesnú prácu.

Alkohol znižuje kvalitu i množstvo vykonanej práce. Opitý pracovník nie je schopný pracovať duševne ani telesne. Okrem toho narúša medziľudské vzťahy na pracovisku, kazí pracovnú morálku spolupracovníkov, nevhodne sa správa, je nekritický, neznáša napomínanie ani kritiku, vyvoláva konflikty, zo všetkých síl sa usiluje ospravedlniť svoj alkoholizmus. Bezdôvodne kritizuje iných, obviňuje kadekoho a je schopný dopustiť sa aj násilia. Vynecháva smeny a neraz aj dlhšie absentuje. U šoférov alkohol znižuje ostražitosť, bdelosť, pohotovosť organizmu, čím spôsobuje obrovské škody na majetku aj na ľudských životoch. Alkoholizmus ničí zdravie, vyraďuje ľudí na kratší či dlhší čas z práce, dostáva ich do stavu práceneschopnosti, v ktorom využívajú a zneužívajú sociálne výhody vrátane zariadení určených na stav, ktorý si sami vyvolali. Zo všetkého, čo sme spomenuli, je jasné, že alkoholizmus spôsobuje nášmu národnému hospodárstvu obrovské škody.

Alkohol na pracovisku
5 (100%) 12 votes
SHARE