Alkohol za volantom

0
4240
alkohol za volantom

Na celom svete sa odhaduje, že príčinou 80 – 90% dopravných nehôd je zlyhanie človeka v dopravenej situácií. V žiadnom prípade nemožno ospravedlniť človeka, ktorý vedie motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu a ohrozuje zdravie svoje aj iných. Nehody, ktoré možno pripísať na konto alkoholu, sú najčastejšie veľmi vážne.
Vodič, ktorý chce riadiť motorové vozidlo bezpečne, musí vnímať svoje okolie včas, presne a s dostatočnou istotou, musí vnímané situácie kriticky spracovať, správne sa rozhodovať a nakoniec rýchlo a presne reagovať na túto situáciu. Okrem toho, musí mať i určité charakterové vlastnosti, ako disciplinovanosť, ohľaduplnosť.

Hlavne bezpečne

Bezpečná jazda si vyžaduje všetky uvedené vlastnosti a schopnosti vodiča na ich uplatnenie. Ak len jedna z nich je oslabená, znížená, už to znamená ohrozenie celkového výkonu vodiča. Už pri opilosti ľahkého stupňa (0,5 – 1,5 ‰) je ohrozená bezpečnosť jazdy motorovým vozidlom. Dochádza k citovému oživeniu, telesnému uvoľneniu, pocitu spokojnosti, vzrastaniu sebavedomia, čo je subjektívne príjemný stav. Avšak objektívne i menšie dávky alkoholu pôsobia negatívne na jednotlivé psychické procesy, na duševnú činnosť. Dochádza k zníženiu presnosti a rýchlosti vnímania, oslabuje sa pozornosť. Proces rozhodovania je narušený. Reakčný čas sa predlžuje, pohyby sú menej presné a to má za následok oslabenie celkovej schopnosti vodiča k bezpečnej jazde. Vzrast sebavedomia pod vplyvom alkoholu vedie k podceňovaniu nebezpečenstva a k preceňovaniu vlastných schopností, teda k zníženej opatrnosti vodiča. Čím vyšší je stupeň opilosti, tým viac je narušená duševná činnosť a tým vyššie je riziko dopravnej nehody. Podľa výskumov je riziko nehody pri hladine alkoholu v krvi 0,3 – 0,9 ‰ 7-krát väčšie, než u triezveho vodiča.

Na Slovensku s 0‰

Na základe vysokej dopravnej nehodovosti zavinenej alkoholom, bola v našej republike od 1.1.1961 vyhlásená novela zákona – požiadavka úplnej triezvosti pri riadení motorových vozidiel, z čoho vyplýva zákaz požitia i takého nápoja, akým je pivo. Vodič je trestaný, teda nielen po dopravnej nehode spôsobenej alkoholom, ale vždy, keď sa dychovou, alebo krvnou skúškou zistí požitie alkoholu, či už počas jazdy, alebo pred ňou.

Alkohol za volantom
5 (100%) 3 votes