Alkoholizmus a vývojové štádia

0
8145
alkoholizmus

Mnoho ľudí užíva alkohol z dôvodu jeho zbližujúceho účinku. Veľa mladých ľudí využíva alkohol ako posmeľujúci prostriedok pri nadväzovaní vzťahov a nových známostí. Ide predovšetkým o osoby, ktoré bežne nedokážu nadviazať komunikáciu s ľuďmi a chýba im zdravé sebavedomie. Ďalšou príčinou je nedostatočné zabezpečenie pozitívneho a zmysluplného využívania voľného času detí, mládeže, ale aj dospelých.

Určitú vinu na tomto stave majú aj inštitúcie, ktoré sa nedostatočne zaoberajú trávením voľného času predovšetkým mladej generácie a neponúkajú jej dostatočne zaujímavé a pozitívne možnosti. Nemenej významnou príčinou zneužívania alkoholu je aj nedodržiavanie zákonných opatrení zo strany predajcov alkoholických nápojov.

Fakty o alkoholizme

  • patrí medzi najčastejšie duševné poruchy,
  • neliečený môže viesť k smrti,
  • 30 – 50 % závislých od alkoholu je hospitalizovaných v psychiatrických zariadeniach,
  • 1/3 pacientov, ktorí navštívia ambulancie praktických lekárov, majú problémy s pitím alkoholu.

Vývojové štádiá závislosti na alkohole

I. počiatočné štádium – pijan užíva alkoholické nápoje, aby potlačil nepríjemné psychické stavy a navodil si príjemný stav v spoločnosti, v ktorej sa nachádza. Dávky alkoholu sa postupne zvyšujú, ale ešte nedochádza k alkoholovej intoxikácii.
II. varovné štádium – zvyšuje sa frekvencia opilosti. Pijan požíva alkohol stále častejšie a rýchlejšie. Začína menej koncentrovanými druhmi alkoholu a prechádza k alkoholu s vyššou koncentráciou.
III. rozhodné štádium – frekvencia abúzu alkoholu sa naďalej zvyšuje. Počas opilosti sa začínajú vyskytovať výpadky pamäti. Z človeka sa stáva alkoholik a alkohol je stredobodom jeho záujmu, stráca kontrolu nad pitím. Alkoholik sa presviedča, že dokáže piť s mierou a že svoje pitie dokáže ovládať. Tento stav presviedčania trvá pomerne dlhú dobu, 5 – 10 rokov, kým si uvedomí, že alkohol nie je schopný ovládať a že pri jeho snažení s alkoholom prestať bude potrebovať pomoc.
IV. konečné štádium – človek sa opije častejšie, rýchlejšie a nepotrebuje k tomu žiadnu príležitosť. Alkoholik začína piť už zrána a opilosť často trvá aj niekoľko dní.

Alkoholizmus a vývojové štádia
4.6 (92%) 5 votes